W 2018 Akademia nie odbędzie się

Zmieniamy program Akademii, tak by lepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych w Polsce.
Dostosowanie programu i rekrutacji do nowych założeń wymaga jednak więcej czasu, niż zakładaliśmy.
Dlatego w tym roku Akademia Sobieskiego nie odbędzie się.
Szczegóły nowego programu wkrótce.

Nowy termin Akademii i przedłużenie rekrutacji

Z przyczyn niezależnych od nas zmuszeni jesteśmy przesunąć termin III edycji Akademii Sobieskiego na sierpień i wrzesień bieżącego roku. Dokładne planowane terminy zjazdów to 25-26 sierpnia, 8-9 września i 22-23 września. Tym samym rekrutacja do III edycji Akademii Sobieskiego zostaje wydłużona do 15 lipca (włącznie).

Zgłoszenia, które zostały dotychczas do nas przesłane będą nadal brane pod uwagę, chyba że uczestnik nie wyrazi zgody na dalsze rozpatrywanie kandydatury. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy którzy już przesłali swoje zgłoszenia, ale chcieliby je poprawić lub uaktualnić, mają taką możliwość do końca rekrutacji.

Ruszyła rekrutacja na IIi edycję

11 grudnia ruszyła rekrutacja do III edycji Akademii Sobieskiego, szkoły przywództwa społecznego i politycznego dla liderów lokalnych. Projekt składa się z cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z inspirującymi gośćmi, odbywających się w Warszawie w kwietniu i maju 2018 r. W ciągu sześciu dni uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, spotkaniach z gośćmi i wykładach. Szkolenia podzielone zostały na trzy obszary: osoba lidera i jego rozwój, lider i jego zespół oraz lider w strukturze instytucji publicznych i gospodarce.

Continue reading „Ruszyła rekrutacja na IIi edycję”

Wyniki rekrutacji 2017

Spośród zgłoszeń nadesłanych 1 a 19 marca br. czteroosobowa Komisja Rekrutacyjna Akademii wyłoniła 20 osób do listy głównej i 5 osób do listy rezerwowej. Lista zakwalifikowanych osób znajduje się poniżej. Osoby wyłonione przez Komisję Rekrutacyjną zostaną również poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Akademii jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł (słownie sto złotych) (dalej: Kaucja) na konto Organizatora. Kaucja jest zwracana Uczestnikowi w całości po pomyślnym ukończeniu przez niego Akademii.

Niewpłacenie Kaucji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Akademii. W przypadku rezygnacji osoby z listy głównej wymienionej udział w Akademii jest oferowany osobie z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.

Aktualizacja 30.03.2017: W związku z rezygnacją p.Karola Cheluszki na jego miejsce wszedł Wiktor Radwan.

Aktualizacja 04.05.2017: W związku z rezygnacją p.Krzysztofa Składowskiego na jego miejsce weszła Martyna Wiśniewska.

LISTA PODSTAWOWA

Nr Imię Nazwisko Miejscowość Punkty (max.15)
1 Emilia Piotrowska Warszawa 12,75
2 Michał Czakon Lublin 12,50
3 Wojciech Gąsowski Warszawa 11,50
4 Mateusz Gilewski Warszawa 10,75
5 Krzysztof Składowski Żurawica 10,50
6 Mateusz Omelańczuk Warszawa 10,50
7 Karolina Wojtas Limanowa 10,50
8  Edgar Kobos Łubnice 10,25
9 Malgorzata Gruca Żabokliki 10,00
10 Joanna Rachubik Warszawa 10,00
11 Małgorzata Gośniowska-Kola woj.lubuskie 9,75
12 Rafał Szablewski Warszawa 9,75
13 Grzegorz Siwek Ząbki 9,75
14 Piotr Derejczyk Wapiennik 9,75
15 Filip Trubalski Lublin 9,50
16 Jakub Falaciński Warszawa 9,50
17 Katrzyna Pyniaha Pozedrze 9,50
18 Krzysztof Fornalski Warszawa 9,25
19 Katarzyna Tusińska Podkowa Leśna 9,25
20 Karol Cheluszka Zabrze 9,25

LISTA REZERWOWA

Nr Imię Nazwisko Miejscowość Punkty (max.15)
1 Wiktor Radwan Bytom 8,75
2 Martyna Wiśniewska Pabianice/Łódź 8,75
3 Maria Król Poznań 8,75
4 Maja Derebecka Legnica/Wrocław 8,50
5 Grzegorz Kędzia Brzeziny/Łódź 8,25

Ruszyła rekrutacja na II edycję

1 marca ruszyła rekrutacja do II edycji Akademii Sobieskiego, szkoły przywództwa społecznego i politycznego dla liderów lokalnych. Projekt składa się z cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z inspirującymi gośćmi, odbywających się w Warszawie w kwietniu i maju 2017 r. W ciągu sześciu dni uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, spotkaniach z gośćmi i wykładach. Szkolenia podzielone zostały na trzy obszary: osoba lidera i jego rozwój, lider i jego zespół oraz lider w strukturze instytucji publicznych i gospodarce.

Continue reading „Ruszyła rekrutacja na II edycję”

Collegium Wratislaviense

Podczas drugiej edycji kontynuujemy współpracę z Collegium Wratislaviense, którego trenerzy poprowadzą warsztaty i indywidualne sesje treningowe z uczestnikami. Collegium Wratislaviense to wiodący ośrodek edukacji spersonalizowanej, specjalizujący się w metodach mentoringu oraz tutoringu. Collegium od 2010 roku realizuje autorskie programy rozwojowe takie jak Szkoła Mentorów, Szkoła Tutorów, Szkoła Tutorów Akademickich, które regularnie uzyskują wysokie noty od absolwentów, których liczba przekroczyła już 1000 osób.

Continue reading „Collegium Wratislaviense”

dr Sergiusz Trzeciak, Specjalista ds. wizerunku i marki osobistej

Dr Sergiusz Trzeciak to politolog, prawnik, ekspert personal brandingu, wizerunku publicznego, public relations i marketingu politycznego.

Wieloletni trenerem i konsultant polityczny z międzynarodowym doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stypendysta British Council w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oxfordzie. Posiada doktorat uzyskany na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. Jest absolwentem oraz wykładowcą Szkoły Liderów a także wykładowcą personal brandingu Executive MBA i DBA PAN.

Wykłada marketing polityczny w Collegium Civitas. W latach 2006-2008 był prezesem Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Jako konsultant i trener Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przeszkolił ponad 300 liderów organizacji społecznych i politycznych w Europie, Azji i Afryce Północnej. Od blisko 20 lat doradza partiom politycznym, sztabom wyborczym oraz kandydatom w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu politycznego, treningu medialnego, public relations i budowania marki osobistej, w których udział wzięło już ponad kilka tysięcy osób, w tym kilkuset polskich i zagranicznych parlamentarzystów oraz setki wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego. Z sukcesami doradza firmom i osobom publicznym w zakresie budowania marki osobistej, kształtowania wizerunku publicznego i public relations. Aktywnie komentuje, w ponad stu mediach polskich i międzynarodowych, zagadnienia z zakresu polityki, wizerunku publicznego oraz marki osobistej.

dr Jacek Bartosiak, Ekspert ds. geopolityki i strategii, Prawnik

Ekspert do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Nowa Konfederacja”, jest członkiem Rady Budowy Okrętów w Gdyni. W Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego zajmuje się geopolityką, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki.

Na powyższe tematy publikuje i wypowiada się w mediach w Polsce i za granicą. W szczególności interesuje się polityką bezpieczeństwa USA oraz rywalizacji największych mocarstw, w tym kwestiami bezpieczeństwa na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji.

Doktor nauk społecznych, obronił doktorat w Polskiej Akademii Nauk na temat sytuacji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji w kontekście amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej.

Autor książki „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”.

Dowiedz się więcej: jacekbartosiak.pl.

Luiza Weder, Trener i superwizor tutorów w Collegium Wratislaviense

Psycholog z wykształcenia, doświadczenia i pasji. Trener treningu i warsztatu psychologicznego, tutor, mediator. Pracuje w duchu transformacyjno-rozwojowym. Wspiera innych w kształtowaniu zmian, relacji i efektywności osobistej. Zajmuje się także ewaluacją i wyznaczaniem planów rozwoju kompetencji osób i zespołów, w tym m.in. kompetencji tutorskich. Realizuje projekty dla środowiska biznesowego, akademickiego, pozarządowego i administracji publicznej. Posiada również doświadczenie w pracy ze studentami i młodzieżą szkolną. Ok. 4000 zrealizowanych godzin szkoleń i 1500 konsultacji indywidualnych (tutoring, coaching, superwizje, poradnictwo psychologiczne, IPD). Na co dzień psycholog w Centrum Integracji Społecznej, pracujący kompleksowo z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ciągłej drodze inspirowania innych, jak i samej siebie.