Nowy termin Akademii i przedłużenie rekrutacji

Z przyczyn niezależnych od nas zmuszeni jesteśmy przesunąć termin III edycji Akademii Sobieskiego na sierpień i wrzesień bieżącego roku. Dokładne planowane terminy zjazdów to 25-26 sierpnia, 8-9 września i 22-23 września. Tym samym rekrutacja do III edycji Akademii Sobieskiego zostaje wydłużona do 15 lipca (włącznie).

Zgłoszenia, które zostały dotychczas do nas przesłane będą nadal brane pod uwagę, chyba że uczestnik nie wyrazi zgody na dalsze rozpatrywanie kandydatury. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy którzy już przesłali swoje zgłoszenia, ale chcieliby je poprawić lub uaktualnić, mają taką możliwość do końca rekrutacji.