Jak się zgłosić?

Daty rekrutacji do trzeciej edycji zostaną ogłoszone w IV kwartale 2018 r. Zgłoszenie będzie można nadsyłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie Akademii.

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej programu, terminów zjazdów oraz regulaminu uczestnictwa. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.

Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wyłonił 10 osób do listy głównej i 5 osób do listy rezerwowej. Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie Akademii. Osoby wyłonione przez Komisję Rekrutacyjną zostaną również poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia kaucji w wysokości 100 zł, zwracanej po skutecznym ukończeniu Akademii. Niewpłacenie kaucji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego.

Wszelkie pytanie odnośnie projektu prosimy kierować mailowo na adres akademia@sobieski.org.pl lub telefonicznie na 22 826 67 47.

Program Akademii
Najczęściej zadawane pytania
Regulamin