Najczęściej zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja – 16 lutego 2018. 

Kiedy i GDZIE odbywa się Akademia?

Akademia ma formę trzech zjazdów w następujących terminach sobotnio-niedzielnych: 25-26 sierpnia, 8-9 września, 22-23 września. Pełen program dostępny jest w tutaj. Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, dokładne miejsce zostanie podane uczestnikom.

CZY MOGĘ SIĘ ZGŁOSIĆ PONOWNIE, JEŻELI WCZEŚNIEJ NIE ZOSTAŁEM ZAKWALIFIKOWANY?

Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

GDZIE ZNAJDĘ PROGRAM AKADEMII?

Program Akademii dostępny jest pod adresem: akademia.sobieski.org.pl/program/ 

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN AKADEMII?

Regulamin dostępny jest pod tutaj: Regulamin Akademii Sobieskiego.

Ilu uczestników liczyć będzie Akademia?

Komisja Rekrutacyjna wybierze 20 osób do listy głównej i 5 osób do listy rezerwowej (osoby te stają się uczestnikami po rezygnacji osób z listy głównej). Warsztaty prowadzone są najczęściej w dwóch grupach po 10 osób, a spotkania z ekspertami są organizowane dla całej grupy razem.

Czy są ograniczenia wiekowe?

Uczestnicy muszą mieć ukończone 21 lat co najmniej w dniu rozpoczęcia pierwszego zjazdu. W projekcie nie ma górnych ograniczeń wiekowych, chcemy by grupa szkoleniowa była jak najbardziej zróżnicowana pod względem doświadczeń. Spodziewamy się jednak, że większość uczestników będzie w wieku 23-40 lat.

CZY W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OBCOKRAJOWCY?

Tak, ale muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach (odpowiadające poziomowi biegłości językowej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz mieć udokumentowaną działalność społeczną w Polsce.

Jak się zgłosić? 

Formularz dostępny jest pod adresem:http://akademia.sobieski.org.pl/formularz/. Należy podać swoje dane kontaktowe, odpowiedzieć na trzy pytania, dołączyć swoje CV w wersji PDF i zaakceptować regulamin. W przypadku problemów np. braku CV w wersji PDF, prosimy o kontakt.

GDZIE I KIEDY znajdę wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji dostępne będą od 22 lipca na stronie Akademii Sobieskiego. Wyłonieni uczestnicy dostaną też informację mailem.

Jakie koszty trzeba ponieść w związku z udziałem w Akademii?

Przed wszystkim koszty dojazdu i noclegów oraz osobistych wydatków. Dodatkowo, zakwalifikowani uczestnicy wpłacają kaucję w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Kaucja jest zwracana po pomyślnym ukończeniu Akademii.

CO DOKŁADNIE POKRYWAJĄ ORGANIZATORZY?

Udział w Akademii jest bezpłatny. To znaczy, wszystko, co jest wymienione w programie jest opłacane przez Organizatora: posiłki, warsztaty, materiały szkoleniowe i wyjścia integracyjne.

CZY UCZESTNIK PŁACI ZA PUNKTY PROGRAMU „DLA CHĘTNYCH”?

Nie, są to po prostu punkty programu, na których obecność nie jest obowiązkowa.

Kto wpłaca kaucję i kiedy jest ona zwracana?

Kaucja jest wpłacana po wyłonieniu uczestników Akademii przez Komisję Rekrutacyjną. Wpłata kaucji jest ostatecznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w Akademii. Trzeba ją wpłacić do 26 lutego włącznie. Kaucja jest zwracana uczestnikom, którzy ukończą Akademię tzn. będą obecni na co najmniej 90% zajęć oznaczonych jako obowiązkowe. Zwracana jest w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Akademii tzn. do 27 maja.

DO KIEDY TRZEBA WPŁACIĆ KAUCJĘ?

Uczestnicy, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu 22 lipca, mają czas do 31 lipca na wpłatę. Osoby z listy rezerwowej, które otrzymały informację później mają ten czas odpowiednio wydłużony.

KTO POPROWADZI WARSZTATY?

Warsztaty podczas Akademii Sobieskiego poprowadzi Collegium Wratislaviense, wiodący ośrodek edukacji spersonalizowanej, specjalizujący się w metodach mentoringu oraz tutoringu.

Dlaczego pytamy O przykład lidera?

Chcemy wiedzieć, kto was inspiruje – czyje doświadczenia i zdolność do przezwyciężania trudności motywują was do bycia lepszymi liderami. W tym pytaniu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Nie muszą to być znani politycy, wielcy dowódcy czy przywódcy duchowi, nie muszą to być osoby nieskazitelne czy jednoznacznie pozytywne. Musicie jednak być w stanie wskazać, dlaczego ta czy inna osoba jest dla was przykładem, za którym warto podążać.

Dlaczego PYTAMY o tO, jaką zmianę chcecie przeprowadzić?

Chcemy wiedzieć, czy jesteście świadomi problemów, z jakimi boryka się wasze otoczenie (np. brak funduszy, brak zaangażowania, brak miejsca do działania). Takich wyzwań może być wiele, dlatego chcemy żebyście napisali, dlaczego akurat tę zmianę należy waszym zdaniem przeprowadzić w pierwszej kolejności. Uświadomiwszy sobie problem łatwiej wam będzie znaleźć rozwiązanie, a nam dopasować program warsztatów do waszych potrzeb.

JAK OCENIAMY ZGŁOSZENIA?

Wszystkie przesłane zgłoszenia zostały pozbawione elementów, które pozwalają na łatwą identyfikację kandydata, takich jak imię, nazwisko, zdjęcie czy adres e-mail. Każdemu zgłoszeniu został przyporządkowany numer, zgodnie z kolejnością nadsyłania zgłoszeń. Oceniający widzą więc wasze dokumenty (CV, odpowiedzi na pytania) opisane numerami, dzięki czemu zwiększamy obiektywność ocen.

JAK PRZYZNAJEMY PUNKTY?

Wyodrębniliśmy 5 obszarów, które poddajemy ocenie. W każdym z nich można dostać od 0 do 3 pkt. Ostateczna ocena kandydata to średnia wszystkich ocen, jakie otrzymał od członków Komisji Rekrutacyjnej. Maksymalnie można zdobyć 15 punktów.

JAKIE OBSZARY OCENIAMY?

Wyodrębniliśmy 5 obszarów, które poddajemy ocenie. Cztery z nich to obszary merytoryczne: 1) motywacja do wzięcia udziału w AS 2) umiejętność diagnozy problemów i proponowania rozwiązań 3) identyfikowanie wartościowych postaw przywódczych (pyt. o przykład lidera) 4) dotychczasowa działalność na rzecz innych. 5 obszar poświęcony jest dodatkowym czynnikom, które nie zostały uwzględnione w pozostałych obszarach. Dodatkowe punkty mogą tu np. dostać osoby, które działają w trudnych warunkach (np. obszar o dużym bezrobociu), są z małych miejscowości lub prowadzą szczególnie wartościowy projekt, który bez umiejętności, jakie można zdobyć podczas Akademii Sobieskiego mógłby nie być kontynuowany.