Wyniki rekrutacji 2017

Spośród zgłoszeń nadesłanych 1 a 19 marca br. czteroosobowa Komisja Rekrutacyjna Akademii wyłoniła 20 osób do listy głównej i 5 osób do listy rezerwowej. Lista zakwalifikowanych osób znajduje się poniżej. Osoby wyłonione przez Komisję Rekrutacyjną zostaną również poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Akademii jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł (słownie sto złotych) (dalej: Kaucja) na konto Organizatora. Kaucja jest zwracana Uczestnikowi w całości po pomyślnym ukończeniu przez niego Akademii.

Niewpłacenie Kaucji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Akademii. W przypadku rezygnacji osoby z listy głównej wymienionej udział w Akademii jest oferowany osobie z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.

Aktualizacja 30.03.2017: W związku z rezygnacją p.Karola Cheluszki na jego miejsce wszedł Wiktor Radwan.

Aktualizacja 04.05.2017: W związku z rezygnacją p.Krzysztofa Składowskiego na jego miejsce weszła Martyna Wiśniewska.

LISTA PODSTAWOWA

Nr Imię Nazwisko Miejscowość Punkty (max.15)
1 Emilia Piotrowska Warszawa 12,75
2 Michał Czakon Lublin 12,50
3 Wojciech Gąsowski Warszawa 11,50
4 Mateusz Gilewski Warszawa 10,75
5 Krzysztof Składowski Żurawica 10,50
6 Mateusz Omelańczuk Warszawa 10,50
7 Karolina Wojtas Limanowa 10,50
8  Edgar Kobos Łubnice 10,25
9 Malgorzata Gruca Żabokliki 10,00
10 Joanna Rachubik Warszawa 10,00
11 Małgorzata Gośniowska-Kola woj.lubuskie 9,75
12 Rafał Szablewski Warszawa 9,75
13 Grzegorz Siwek Ząbki 9,75
14 Piotr Derejczyk Wapiennik 9,75
15 Filip Trubalski Lublin 9,50
16 Jakub Falaciński Warszawa 9,50
17 Katrzyna Pyniaha Pozedrze 9,50
18 Krzysztof Fornalski Warszawa 9,25
19 Katarzyna Tusińska Podkowa Leśna 9,25
20 Karol Cheluszka Zabrze 9,25

LISTA REZERWOWA

Nr Imię Nazwisko Miejscowość Punkty (max.15)
1 Wiktor Radwan Bytom 8,75
2 Martyna Wiśniewska Pabianice/Łódź 8,75
3 Maria Król Poznań 8,75
4 Maja Derebecka Legnica/Wrocław 8,50
5 Grzegorz Kędzia Brzeziny/Łódź 8,25