Luiza Weder, Trener i superwizor tutorów w Collegium Wratislaviense

Psycholog z wykształcenia, doświadczenia i pasji. Trener treningu i warsztatu psychologicznego, tutor, mediator. Pracuje w duchu transformacyjno-rozwojowym. Wspiera innych w kształtowaniu zmian, relacji i efektywności osobistej. Zajmuje się także ewaluacją i wyznaczaniem planów rozwoju kompetencji osób i zespołów, w tym m.in. kompetencji tutorskich. Realizuje projekty dla środowiska biznesowego, akademickiego, pozarządowego i administracji publicznej. Posiada również doświadczenie w pracy ze studentami i młodzieżą szkolną. Ok. 4000 zrealizowanych godzin szkoleń i 1500 konsultacji indywidualnych (tutoring, coaching, superwizje, poradnictwo psychologiczne, IPD). Na co dzień psycholog w Centrum Integracji Społecznej, pracujący kompleksowo z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ciągłej drodze inspirowania innych, jak i samej siebie.