2016 prof. Krzysztof Jasiecki, Wykładowca

Krzysztof JasieckicbProf. zw. dr hab., socjolog, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Bada kapitalizm w państwach posocjalistycznych, elity polityczne i gospodarcze, lobbing, grupy nacisku, bogactwo i zamożność, a także procesy globalizacji oraz integracji Polski z Unią Europejską.Opublikował m.in. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011), Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej (2004) oraz Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002).

W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do sprawy ustawy o działalności lobbingowej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, Akademii im. Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas.

2016 Radosław Pyffel, Prezes Centrum Studiów Polska-Azja

Pyffel RadekPrezes Centrum Studiów Polska Azja, konsultant ds. rynku chińskiego, a także przedstawiciel handlowy firm polskich w Chinach i autor szkoleń z zakresu chińskiego biznesu. Autor kilku książek o Chinach ( m in: “Chiny w roku Olimpiady” i Chińska ruletka, Olimpiada i co dalej? i na zlecenie projektu Go China „Jak osiągnąć sukces w Chinach?”) i ponad stu artykułów w polskiej prasie poświęconych Chinom i Azji. Częsty komentator wydarzeń azjatyckich w polskich mediach. Obecnie prowadzi zajęcia z chińskiego biznesu na kilku uczelniach wyższych, a także kilka projektów na terenie Chin. Posługuje się językiem chińskim. Kraje i regiony: Chiny, Tajwan, Hong Kong.

2016 Tomasz Grzywaczewski, Podróżnik

Tomasz GrzywaczewskiDziennikarz, pisarz i doktorant prawa międzynarodowego, specjalizujący się w problematyce post-sowieckich państw nieuznawanych. Redaktor naczelny magazynu Koncept. Najmłodszy w Polsce członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club. Pomysłodawca przedsięwzięć reportersko-podróżniczych, w tym m.in. Long Walk Plus Expedition – wyprawy z Syberii do Indii śladami polskich uciekinierów z Gułagu i Dead Road 1953-2013 –wyprawy na Transpolarną Magistralę Kolejową, zw. Drogą Umarłych. Uczestnik wyprawy do Kamerunu „Vivat Polonia 2016” śladami polskiego odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego. Publikował m.in. we Wprost, Onecie, Rzeczpospolita Plus Minus, Do Rzeczy, Nowej Europie Wschodniej, Gościu Niedzielnym. Stały współpracownik magazynu „Podróże”. W lutym 2015 r. relacjonował dla polskich mediów sytuację na froncie pod Donieckiem po podpisaniu porozumienia pokojowego Mińsk-2. Jest członkiem zespołu badawczego realizującego w Mozambiku projekt poświęcony neokolonialnym praktykom wielkich korporacji. Autor książki „Przez dziki Wschód” nagrodzonej nagrodą Magellana dla najlepszego reportażu podróżniczego 2012 r. oraz „Życie i śmierć na Drodze Umarłych”. Obecnie pracuje nad książką reportażową poświęconą post-sowieckim państwom nieuznawanym.

2016 Bartosz Fingas, Trener Collegium Wratislaviense

Fingas BartoszTutor i trener Collegium Wratislaviense. Studiował filozofię oraz historię (specjalizacja nauczycielska) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie miał okazję doświadczyć tutoringu. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu i Administracji przy Instytucie Zarządzania przez Wartości. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie przygotowuje doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji i materiałów szkoleniowych w ramach projektów tutoringowych i mentoringowych, m.in.: „Nowoczesny Wykładowca – Tutor i Coach” oraz „Mentoring dla nauczycieli”. Współredaktor i współautor książki „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” oraz autor kilku artykułów z zakresu edukacji spersonalizowanej. Pracuje z młodzieżą metodą tutoringu w ramach różnych inicjatyw i projektów, m.in. Programu Tutor, Akademii Liderów i in. Wolontariusz Fundacji św. Mikołaja i członek zespołu wydawanego przez Fundację rocznika filozoficznego. Specjalizuje się w klasycznej etyce oraz antropologii filozoficznej. Obecnie w ramach studiów doktoranckich zajmuje się filozoficznymi aspektami rozwoju osobistego w kontekście etyki cnót. Swoją koncepcje rozwoju poprzez kształtowanie cnót i dobrych nawyków popularyzuje w trakcie wykładów, konferencji i szkoleń. Szczęśliwy mąż i ojciec, w wolnych chwilach lubi słuchać rocka progresywnego i muzyki klasycznej.

2016 Piotr Jaworski, Trener Collegium Wratislaviense

JaworskiTutoring, mentoring i coaching w cudowny sposób łączy wszystkie jego doświadczenia zawodowe. Jako wieloletni audytor (CGAP, Min. Fin) potrafi słuchać i rozumieć. Jako doświadczony trener (grubo ponad 4000 godzin szkoleń) wie jak ważna jest „dobra chemia”. Natomiast przekonanie o tym, że rada jest dobra tylko wtedy gdy pasuje do klienta lub podopiecznego, to jego własne doświadczenie jako konsultanta (m.in. ekspert Komisji Europejskiej). Praca w korporacji, w sektorze publicznym i pozarządowym pozwala mu dobrze rozumieć osoby o różnym doświadczeniu. Natomiast doświadczenie spełnionego męża, taty oraz człowieka, który zamienia swoje życiowe pasje w działanie, pozwala mu dobrze rozumieć tych, którzy szukają równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

2016 Krzysztof Słaboń, Główny Trener Szkoły Mentorów

Krzysztof SłabończGłówny trener Szkoły Mentorów NGO Collegium Wratislaviense. Posiada 20-letnie doświadczenie w budowaniu organizacji i przedsięwzięć opartych na mentoringu. Absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania Matrik. Od wielu lat prowadzi własną firmę produkcyjno – kreatywną. Pasjonuje go praktykowanie i popularyzacja idei organizacji uczących się. Współtwórca i wieloletni dyrektor Slot Art Festival. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych. Trener i Tutor w Akademii Liderów – programie rozwojowym dla Fundacji św. Mikołaja. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, wolne chwile poświęca na lekturę – interesują go zagadnienia z pogranicza socjologii, teologii i psychologii.

2016 Piotr Czekierda, Prezes Collegium Wratislaviense

Piotr CzekierdacbJeden z prekursorów edukacji spersonalizowanej (mentoring, tutoring) w Polsce. Zainicjował i był współautorem pierwszych programów tutorskich we Wrocławiu oraz innych miastach w Polsce. Promuje także kulturę mentoringu oraz dobrego przywództwa. Prezes Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka edukacji spersonalizowanej, który prowadzi m.in. Szkołę Tutorów oraz Szkołę Mentorów (ponad 1000 certyfikowanych absolwentów w całej Polsce). Certyfikowany trener biznesu (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Z wykształcenia jest politologiem, studiował także filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim i biznes na IESE Business School w Barcelonie. W 2003 roku jako pracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa został laureatem Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej. W latach 2006 – 2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”. W 2014 jako członek – założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny „Nurt” otrzymał Nagrodę Prezydenta Wrocławia, m.in. za organizację wrocławskiego Orszaku Trzech Króli. Społecznie pełni rolę prezesa Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Prywatnie żonaty, tata czwórki dzieci.