2016 prof. Krzysztof Jasiecki, Wykładowca

Krzysztof JasieckicbProf. zw. dr hab., socjolog, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Bada kapitalizm w państwach posocjalistycznych, elity polityczne i gospodarcze, lobbing, grupy nacisku, bogactwo i zamożność, a także procesy globalizacji oraz integracji Polski z Unią Europejską.Opublikował m.in. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011), Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej (2004) oraz Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002).

W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do sprawy ustawy o działalności lobbingowej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, Akademii im. Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas.