2016 Bartosz Fingas, Trener Collegium Wratislaviense

Fingas BartoszTutor i trener Collegium Wratislaviense. Studiował filozofię oraz historię (specjalizacja nauczycielska) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie miał okazję doświadczyć tutoringu. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu i Administracji przy Instytucie Zarządzania przez Wartości. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie przygotowuje doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji i materiałów szkoleniowych w ramach projektów tutoringowych i mentoringowych, m.in.: „Nowoczesny Wykładowca – Tutor i Coach” oraz „Mentoring dla nauczycieli”. Współredaktor i współautor książki „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” oraz autor kilku artykułów z zakresu edukacji spersonalizowanej. Pracuje z młodzieżą metodą tutoringu w ramach różnych inicjatyw i projektów, m.in. Programu Tutor, Akademii Liderów i in. Wolontariusz Fundacji św. Mikołaja i członek zespołu wydawanego przez Fundację rocznika filozoficznego. Specjalizuje się w klasycznej etyce oraz antropologii filozoficznej. Obecnie w ramach studiów doktoranckich zajmuje się filozoficznymi aspektami rozwoju osobistego w kontekście etyki cnót. Swoją koncepcje rozwoju poprzez kształtowanie cnót i dobrych nawyków popularyzuje w trakcie wykładów, konferencji i szkoleń. Szczęśliwy mąż i ojciec, w wolnych chwilach lubi słuchać rocka progresywnego i muzyki klasycznej.