Ruszyła rekrutacja

15 lutego ruszyła rekrutacja do I edycji Akademii Sobieskiego, szkoły przywództwa społecznego i politycznego dla liderów lokalnych. Projekt składa się z cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z inspirującymi gośćmi, odbywających się w Warszawie w kwietniu i maju 2016 r. W ciągu sześciu dni uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, spotkaniach z gośćmi i wykładach. Szkolenia podzielone zostały na trzy obszary: osoba lidera i jego rozwój, lider i jego zespół oraz lider w strukturze instytucji publicznych i gospodarce.

Projekt przeznaczony jest dla lokalnych liderów – działaczy NGO, samorządowców, przedstawicieli organizacji studenckich i członków partii politycznych – którzy chcą nauczyć się lepiej przewodzić, skuteczniej motywować swój zespół i trwale zmieniać swoje otoczenie. Szukamy osób w różnym wieku i na wszystkich etapach rozwoju zawodowego, w szczególności między 20. a 40. rokiem życia. Kluczowym kryterium jest udokumentowana działalność na rzecz swojego otoczenia – lokalnej społeczności bądź grupy społecznej.

Zgłoszenia można nadsyłać od 15 do 29 lutego br. (włącznie) za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie Akademii.