Kogo szukamy?

Projekt przeznaczony jest dla lokalnych liderów – działaczy NGO, samorządowców, przedstawicieli organizacji studenckich i członków partii politycznych – którzy chcą nauczyć się lepiej przewodzić, skuteczniej motywować swój zespół i trwale zmieniać swoje otoczenie.

Szukamy osób w różnym wieku i na wszystkich etapach rozwoju zawodowego, w szczególności między 25. a 40. rokiem życia. Kluczowym kryterium jest udokumentowana działalność na rzecz swojego otoczenia – lokalnej społeczności bądź grupy społecznej.

Od zakwalifikowanych uczestników oczekujemy aktywnego uczestnictwa we wszystkich zjazdach. Warunkiem pomyślnego ukończenia Akademii jest obecność na co najmniej 90% zajęć przewidzianych w programie.

Przeczytaj relacje uczestników z poprzednich edycji: 2016, 2017.