Michał Wroński, Psycholog i ekonomista

Jest psychologiem i ekonomistą. Od 2002 roku pracuje jako trener, realizując projekty szkoleniowo-doradcze dla organizacji biznesowych, pozarządowych i państwowych. W Collegium Wratislaviense prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa i zarządzania zmianą.

Koordynował program Liderzy PAFW wprowadzający metodę tutoringu do polskich NGO. Stale współpracuje z Instytutem im. J.A.Komeńskiego, Inicjatywą tato.net oraz Fundacją Civis Polonus. Zrealizował wiele programów rozwojowych dla takich firm jak: Phillips, IBM, Generali, Renault, Mennica Polska, Maspex, Adamed, Diehl Metering oraz dla instytucji publicznych: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Urzędu Miasta Lublin i innych. W obszarze pracy z oświatą prowadził wiele szkoleń z takich tematów, jak: budowanie postaw uczniowskich, motywowanie do nauki, rodzice są partnerami szkoły i innych. Realizował projekt MEN „Szkoła współpracy- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły”, gdzie przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, a także był autorem części scenariuszy i podręczników.

Szkoli przede wszystkim z zarządzania opartego o wartości oraz z motywowania i przywództwa. W indywidualnej pracy z klientem wykorzystuje elementy coachingu i mentoringu, szczególnie w takich obszarach, jak poczucie własnej wartości, budowanie relacji z otoczeniem oraz analiza osobistych decyzji i priorytetów