Dlaczego warto?

Akademia Sobieskiego przygotuje Ciebie do skutecznej działalności społecznej i wyposaży w narzędzia do aktywnego angażowania się w życie Twojej lokalnej społeczności, czy to w ramach inicjatyw nieformalnych, czy poprzez działalność w samorządzie czy NGO.

Nowy program edukacyjny, konferencja, portal – to pomysły na najbliższy czas . Rzuciłam się w wir pracy, ale Akademia dostarczyła mi niezbędnych narzędzi do utrzymania się na powierzchni – Aleksandra, I edycja

Dzięki warsztatom poprowadzonym przez Collegium Wratislaviense zdobędziesz kompetencje potrzebne do trwałego zmienia swojego otoczenia potwierdzone certyfikatem. Będziesz miał okazję lepiej poznać siebie i zaplanować swój dalszy rozwój osobisty czy zawodowy. Nauczysz się budować zwycięską drużynę, komunikować jej swoją wizję i skutecznie ją motywować.

Dzięki Akademii nauczyłem się budować wokół swojego pomysłu grupę osób, którzy podzielają moje patrzenie na świat i aktywność społeczną – Michał, II edycja

Akademia to okazja do poznania i nawiązania kontaktów z 20 przedstawicielami różnych środowisk – działaczami NGO, samorządowcami, przedstawicielami organizacji studenckich i członkami partii politycznych. To także szansa na poznanie inspirujących gości ze świata polityki, kultury i biznesu, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i radami pomocnymi w rozwijaniu zdolności przywódczych.

W trakcie trwania Akademii najbardziej zapamiętałem wspólne wyjścia integracyjne. Pozwalały one zastosować świeżo nabytą wiedzę w praktyce, w całkowicie nowej, niestandardowej sytuacji – Jakub, II edycja

Przeczytaj relacje uczestników z poprzednich edycji: 2016, 2017.