Wyniki rekrutacji 2016

Spośród zgłoszeń nadesłanych 15 a 29 lutego br. pięcioosobowa Komisja Rekrutacyjna Akademii wyłoniła 20 osób do listy głównej i 5 osób do listy rezerwowej. Lista zakwalifikowanych osób znajduje się poniżej. Osoby wyłonione przez Komisję Rekrutacyjną zostaną również poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Akademii jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł (słownie sto złotych) (dalej: Kaucja) na konto Organizatora. Kaucja jest zwracana Uczestnikowi w całości po pomyślnym ukończeniu przez niego Akademii.

Niewpłacenie Kaucji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Akademii. W przypadku rezygnacji osoby z listy głównej wymienionej udział w Akademii jest oferowany osobie z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.

LISTA PODSTAWOWA

Nr Imię Nazwisko Miejscowość Punkty (max.15)
1 Marek Chabior Szczecin 12,60
2 Mariusz Dyduch Podwarpie 12,20
3 Julian Głowacki Poznań 11,80
4 Anna Czwarno-Barszcz Radom 11,60
5 Jakub Jasica Warszawa 11,60
6 Adam Aleksander Orłowski Szczecin 11,40
7 Monika Gruźlewska Warszawa 11,20
8 Paweł Adamiec Kraków 11,20
9 Monika Sobczak Warszawa 11,00
10 Mateusz Rozmiarek Poznań 11,00
11 Krzysztof Głowacki Płock 10,80
12 Arkadiusz Wojtkiewicz Jelenia Góra 10,80
13 Julia Dzięcielska Łódź 10,60
14 Michał Przepiórka Lublin 10,40
15 Bartłomiej Gieszczyk Bytom 10,40
16 Maciej Letkiewicz Kraków 10,20
17 Grzegorz Lemiecha Zakrzówek 10,20
18 Krzysztof Jabłoński Pabianice 10,20
19 Krzysztof Kowalik Lublin 10,00
20 Aleksandra Stępkowska Gdańsk 10,00

LISTA REZERWOWA

Nr Imię Nazwisko Miejscowość Punkty (max.15)
1 Anna Maria Andrzejewska Borówiec 9,80
2 M….* B….* Warszawa 9,60
3 Jan Perkowski Warszawa 9,40
3 Andrzej Kostewicz Katowice 9,40
5 Katarzyna Pyniaha Pozezdrze 9,20

* Dane usunięte na życzenie.