Osoba lidera i jego rozwój

Blok ten poświęcony jest odkrywaniu w sobie umiejętności przywódczych i ich rozwijaniu. Uczestnicy będą mogli dokonać diagnozy swoich mocnych i słabych stron oraz dowiedzieć się jak rozwijać te pierwsze i zaakceptować lub wyeliminować te drugie. Pozwoli im to na zaplanowanie dalszego rozwoju osobistego, społecznego oraz zawodowego.

Zajęcia warsztatowe odbywają się w dwóch grupach po 10 osób i zostaną poprowadzone przez trenerów z Collegium Wratislaviense.

Sobota – Autentyczne przywództwo – kim jestem?

  • Przywództwo wypływające z autentyczności, czyli dlaczego ja?
  • Samoświadomość jako kluczowa cecha lidera: osobowość oraz
    mocne i słabe strony.

Niedziela – Wywieranie pozytywnego wpływu – co i z kim chcę stworzyć?

  • Od dobrego do wielkiego: planowanie własnego rozwoju osobistego,
    społecznego oraz zawodowego.
  • Narzędzia budowania osobistych strategii. (Od wartości do konkretnych celów)

Indywidualna sesja z trenerem podczas I zjazdu (dla chętnych)

  • Omówienie osobistych oczekiwań związanych z uczestnictwem w Akademii Sobieskiego
  • Wskazanie przez trenera obszarów, które zostaną poruszone i literatury dotyczącej aspektów nie będących przedmiotem Akademii