Lider w instytucjach

Blok ten poświęcony na określeniu miejsca lidera w strukturze instytucji publicznych i w świecie biznesu. Zajęcia dla całej grupy poprowadzi Krzysztof Słaboń, Główny Trener Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w grze negocjacyjnej, która pozwoli na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, a także na zastosowanie wcześniej nabytych kompetencji w praktyce.

Sobota – Sztuka negocjacji

  • Podstawy negocjacji
  • Negocjacje dwustronne – techniki negocjacyjne I

Niedziela – Sztuka negocjacji II – Negocjacje wielostronne

  • Gra negocjacyjna
  • Podsumowanie Akademii i wręczenie dyplomów ukończenia

Moderowana sesja grupowa z trenerem podczas III zjazdu

  • Każdy z uczestników wypracuje prosty plan działania wynikający z praktycznych wniosków ze szkolenia.