Lider i jego zespół

Blok ten poświęcony jest roli lidera w budowaniu i organizowaniu pracy zespołu.
Zajęcia warsztatowe odbywają się w dwóch grupach po 10 osób i zostaną poprowadzone przez trenerów z Collegium Wratislaviense.

Sobota – Zorganizowanie struktury

  • Synergia zespołu – role zespołowe, formowanie zespołu, zakłócenia
  • Jak skutecznie inspirować i motywować ? (Od pomysłu do wspólnej wizji)

Niedziela – Efektywna komunikacja

  • Bariery w komunikacji
  • Efektywna informacja zwrotna: modele FUO, SARA

Indywidualna sesja z trenerem podczas II zjazdu (dla chętnych)

  • Autoewaluacja słabych i mocnych stron uczestnika w oparciu o wiedzę z I zjazdu
  • Wskazanie przez trenera obszarów poprawy potrzebnych do realizacji celów wskazanych przez uczestnika