Dariusz Lasocki, Radny i Prawnik

Dariusz Lasocki jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada dyplom Szkoły Prawa Brytyjskiego – British Centre for the Study of English and European Law, Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge. Rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Był studentem i stypendystą m.in. Banku Centralnego Austrii, Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, Duke Law School, Rady Europy i George Marshall Fund.

Prowadzi własną kancelarię. Udziela bezpłatnych porad prawnych samotnym matkom, współpracuje z jedną z organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną. Od ponad 13 lat zajmuje się też doradztwem prawnym dla globalnych i krajowych korporacji z sektora nowoczesnych technologii i informatyki. W latach 2009-2010 był dyrektorem Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP. Zasiadał też w kilku radach nadzorczych spółek kapitałowych, m.in.: TVP, Bumar Sp. z o.o., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Polskie Radio Kielce SA. Był także doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego. Od 2010 r. jest też radnym dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zasiada w Komisji Kultury oraz Komisji Komunalnej i Spraw Samorządowych.